Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi Tugay TUTKUN Müdür
Öğr.Gör. Göksel BORAN Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Levent ÖZÇAĞ Müdür Yardımcısı