Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Görev Ad Soyad  Dahili E-Posta 
Müdür Doç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR (286) 217 13 03 / 3821 mozdemircomu.edu.tr
Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Kadir TUNÇER (286) 217 13 03 / 3832 kadirtuncercomu.edu.tr
Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Levent ÖZÇAĞ (286) 217 13 03 / 3827 leventozcagcomu.edu.tr