Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz; uzaktan eğitimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan, rekabetçi ortam yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen, sunduğu eğitim hizmetinde son teknolojileri kullanan, sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz; Uzaktan Eğitim alanında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek uzaktan eğitim ile sunulan program ve dersler oluşturmak, bu alanda yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir birey olma yönünde öğrencilerimize sorunsuz bir eğitim ortamı hazırlamaktır.