Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Çalışanları

Ad Soyad Görev Dahili E-Posta 
Doç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Müdür (286) 217 13 03 / 3821 mozdemircomu.edu.tr
Öğr.Gör. Kadir TUNÇER Müdür Yrd. (286) 217 13 03 / 3832 kadirtuncercomu.edu.tr
Öğr.Gör. Levent ÖZÇAĞ Müdür Yrd. (286) 217 13 03 / 3827 leventozcagcomu.edu.tr
Öğr.Gör. A. Kemal ÖKMEN   (286) 217 13 03 / 3821 kemalcomu.edu.tr
İsmail ALTINBAŞ Sekreter (286) 217 13 03 / 3824 ialtinbascomu.edu.tr