Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Lisans Programları

Üniversitemizce verilmekte olan Ortak Zorunlu Dersler’in bazılarının yönetimi birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dersler ozd.comu.edu.tr  adresinden yürütülmektedir.