Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Lisans Programları

Üniversitemizce verilmekte olan Ortak Zorunlu Dersler’inden  Uzaktan Eğitim Yöntemi kullanılanlarının sistem altyapısı birimimiz tarafından sağlanmaktadır.

Dersler ozd.comu.edu.tr  adresinden yürütülmektedir.