Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

2015 MEZUNLARIMIZ
25.08.2016