Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yeni program başvurusu: "İşletme Yöneticiliği"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi üniversitemiz uzaktan eğitim programlarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın başvuru sürecindeki hazırlıklar ile ilgili konuları görüşmek üzere merkez ve bölüm öğretim üyeleri bir araya geldi.

İşletme Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ali Şahin ÖRNEK ve bölüm öğretim üyelerinin katıldığı görüşmede merkez müdürü Doç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR, müdür yardımcıları Öğr.Gör. Kadir TUNÇER ve Öğr.Gör. Levent ÖZÇAĞ Uzaktan Eğitim Sistemi ile ilgili olarak üniversitemizde kullanılan Öğrenim Yönetim Sistemi hakkında bilgiler aktardı.  

Çalışmalarını Yüksek Öğretimdeki güncel yaklaşımları takip etme doğrultusunda sürdüren merkezimiz, üniversitemizde yeni uzaktan eğitim programlarının açılmasına teknik anlamda destek vermektedir.