Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Öğrencilerimiz ile söyleşi