Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Lisans Programları

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları aşağıda listelenmiştir.

 

Enstitü Program Tür Erişim
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
http://ebe.comu.edu.tr/
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
http://sbe.comu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
http://sbe.comu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
http://sbe.comu.edu.tr